Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Wojciech Maksymowicz odwiedził Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Głównym tematem rozmów Ministra Maksymowicza i Władz Uczelni były nowe kierunki kształcenia w zawodach medycznych. Poruszone zostały kwestie m.in. braków kadrowych pielęgniarek, sposobów kształcenia białego personelu, potrzeb rynku pracy czy zawodu asystenta medycznego. Podczas wizyty w naszej Uczelni minister zwiedził również Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.