17 maja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyło się „czepkowanie” dla studentów pielęgniarstwa 2 i 3 roku. Symboliczna uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00 w auli „E” Naszej Uczelni. W uroczystości czepkowania wzięli udział zaproszeni goście i studenci kierunku pielęgniarstwo. Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku, dr n.med. Zbigniew Orzeł. Po wystąpieniu jego Magnificencji Rektora WSEI dr hab.  Mirosława J. Jarosza, prof nadz. WSEI i zaproszonych gości studenci wysłuchali hymnu pielęgniarskiego i złożyli uroczyste ślubowanie, po czym otrzymali symbole zawodowe.

Kierunek Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie prowadzony jest już od 10 lat. Uczelnię do tej pory opuściło ponad 2,5 tysiąca absolwentów, których bardzo szybko wchłania rynek pracy w całym województwie lubelskim i poza nim. Kierunek pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie można studiować na studiach pomostowych, licencjackich I stopnia, magisterskich II stopnia oraz na studiach licencjackich I stopnia prowadzonych w języku angielskim.

GALERIA