Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 odbyła się 10 października.
Przedstawiciele studentów z I roku, ze wszystkich kierunków studiów prowadzonych w języku polskim i angielskim złożyli ślubowanie w obecności dyplomatów, naukowców, ludzi kultury, biznesu, polityków, wykładowców oraz studentów starszych roczników.

Uroczystą Inaugurację w WSEI otworzyła i wygłosiła przemówienie oraz przybliżyła najważniejsze informacje nt. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Pani Teresa Bogacka – Kanclerz WSEI. JM Rektor dr. hab. Mirosław J. Jarosz, prof. nadzw. WSEI przywitał licznie zgromadzonych gości, pracowników, kadrę naukowo-dydaktyczną oraz absolwentów i studentów uczelni oraz przeprowadził uroczystą immatrykulację przedstawicieli studentów rozpoczynających naukę w WSEI wręczając symboliczne indeksy.

Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów pierwszej klasy Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego WSEI oraz Akademickiego Liceum Informatycznego WSEI.

Po ślubowaniu głos zabrali przedstawiciel Samorządu Studentów oraz absolwentów. Nie zapomniano o sukcesach absolwentów WSEI, którzy otrzymali nagrody pieniężne, dyplomy i wyróżnienia.

Wykład inauguracyjny pt. „Innowacje jako instrument pobudzania wzrostu gospodarczego regionu i rozwoju rynku pracy” wygłosił Maciej Maniecki, Prezes Zarządu Medical lnventi SA

W oficjalnej części uroczystości W WSEI wzięło udział ponad 250 osób, ponadto z okazji rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego uczelnia otrzymała kilkadziesiąt gratulacji od przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, a także ludzi świata nauki i biznesu. 

GALERIA