Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, jako jedna z nielicznych Uczelni w województwie lubelskim awansowała w prestiżowym rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2019”. W tym ogólnopolskim rankingu w kategorii „niepubliczne uczelnie magisterskie” WSEI zajęła 19 miejsce na ponad 200 działających Uczelni niepublicznych w Polsce i jest najlepszą niepubliczną Uczelnią Magisterską w Lublinie i całym województwie lubelskim.

W stosunku do poprzedniego roku poprawiliśmy swoje miejsce w rankingu o 3 pozycje i po raz kolejny jesteśmy najlepsi w województwie. Świadczy to o nieustannym rozwoju, coraz wyższym poziomie kształcenia i uznaniu dla Uczelni – mówi Teresa Bogacka, Kanclerz WSEI.

W rankingu Perspektyw Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie znalazła się w ścisłej czołówce w kilku bardzo ważnych obszarach funkcjonowania Uczelni. W poszczególnych kategoriach WSEI osiągnęła bardzo wysokie miejsca, co skutkuje najwyższą pozycją wśród wszystkich Uczelni niepublicznych w województwie lubelskim.

Na kilkadziesiąt Uczelni biorących udział w rankingu:

  • 4 miejsce w „efektywności pozyskiwania środków finansowych na badania i rozwój”
  • 6 miejsce w kategorii „nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach”
  • 8 miejsce w kategorii „pozyskane środki z UE”
  • 10 miejsce w kategorii „wielokulturowość środowiska studenckiego”

Uczelnia znalazła się również w czołówce kategorii „prowadzone kierunki magisterskie” czy „ekonomiczne losy absolwentów”.

Nieustannie się rozwijamy. Nie tylko nadążamy za trendami, ale wielokrotnie je kreujemy- to nasza recepta na sukces. Uczymy kompetencji przyszłości i to procentuje w ocenach naszej Uczelni i rekrutacjach – dodaje Kanclerz.

Tym, co wyróżnia Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji na tle innych Uczelni niepublicznych jest również ilość bezpłatnych miejsc i system stypendialny, dzięki czemu w WSEI bezpłatnie studiuje ponad 1200 osób, a ta liczba wciąż się zwiększa.

W roku akademickim 2019/2020 w ofercie edukacyjnej Uczelni znajduje się aż 8 bezpłatnych kierunków! Studia ze 100% dofinansowaniem to:

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” – 5 letnie studia magisterskie,
  • „Ekonomia”- studia licencjackie i magisterskie,
  • „Transport”- studia licencjackie i magisterskie,  
  • „Mechatronika”- studia inżynierskie.

Dodatkowo, na kandydatów czekają bezpłatne studia dualne na 4 kierunkach, które Uczelnia realizuje również w tym roku. Osoba ucząca się na studiach dualnych część zajęć będzie odbywać na Uczelni przyswajając niezbędną wiedzę akademicką, a równolegle będzie zdobywać wiedzę praktyczną związaną ze swoim kierunkiem studiów bezpośrednio u pracodawcy. Za czas spędzony u pracodawcy student otrzyma stypendium. Najlepsi mają szansę na stałe zatrudnienie. Studia dualne pierwszego stopnia będą prowadzone na kierunkach: Administracja, Finanse i Rachunkowość i Informatyka – studia inżynierskie. Studia dualne drugiego stopnia będą prowadzone na kierunkach Zarządzanie oraz Informatyka. Oprócz bezpłatnych studiów student ma do dyspozycji cały system stypendiów socjalnych, specjalnych, rektorskich, może również ubiegać się o różne zapomogi i wziąć udział w całym systemie bonifikat. Uczelnia posiada również własny system stypendialny. Od ubiegłego roku liczba studentów, kierunków i nowych form kształcenia wzrasta, co potwierdza naszą skuteczność i jakość na rynku edukacyjnym.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ma w swojej ofercie edukacyjnej studia licencjackie, magisterskie i inżynierskie. Oprócz 15 kierunków z atrakcyjnymi specjalnościami w ofercie znajduje się kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych. Ponadto, w ramach internacjonalizacji kształcenia, WSEI prowadzi 4 kierunki studiów w języku angielskim. Po więcej informacji zapraszamy na stronę https://www.wsei.lublin.pl/ i na stronę http://rekrutacja.wsei.lublin.pl