Pierwsza wypłata stypendium (za miesiące październik i listopad) nastąpi do końca listopada 2019 r.  

O TERMINIE ODBIORU DECYZJI STYPENDIALNYCH POINFORMUJEMY WKRÓTCE

Więcej informacji na https://www.wsei.lublin.pl/pomoc-materialna/

Nie udzielamy telefonicznie żadnych informacji dotyczących przyznanego stypendium.