Uczelniana Komisja Stypendialna rozpatrzyła wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla studentów na semestr letni w roku akademickim 2018/2019
Kwoty przyznanych stypendiów (zależnie od progu) zostały ustalone na cały rok akademicki 2018/2019 i nie ulegają zmianie.

  • Stypendium socjalne zostało przyznane studentom, których dochód nie przekraczał kwoty 900,00 zł na osobę w rodzinie miesięcznie i złożyli wymagany wniosek o stypendium.
  • Stypendium specjalne przyznano studentom, którzy posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności i złożyli wymagany wniosek o stypendium.
  • Stypendium rektora w kategorii naukowej otrzymali studenci złożyli wymagany wniosek o stypendium i uzyskali wymaganą liczbę punktów:

Informatyka II st.
Próg 4 – 95 pkt. i więcej – 1000 zł
Próg 3 – 90-94 pkt. – 900 zł
Próg 2 – 85-89 pkt. – 750 zł
Próg 1 – 80-84 pkt. – 550 zł

Pielęgniarstwo II st.
Próg 4 – 99 pkt. i więcej – 1000 zł
Próg 3 – 98 pkt. – 900 zł
Próg 2 – 97 pkt. – 750 zł
Próg 1 – 96 pkt. – 550 zł

Transport II st.
Próg 4 – 91 pkt. i więcej – 1000 zł
Próg 3 – 83-90 pkt. – 900 zł
Próg 2 – 74-82 pkt. – 750 zł
Próg 1 – 65-73 pkt. – 550 zł

O możliwości odbioru decyzji stypendialnych poinformujemy wkrótce.