W związku z realizacją przez Miasto Lublin, Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego, olimpiad oraz turniejów studiujących na terenie Lublina, zachęcamy do składania wniosków o Stypendium.
Wnioski o przyznanie stypendium można składać w Wydziale Oświaty i Wychowywania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, w terminie do 31 marca 2020 roku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/