Informujemy, że studenci rozpoczynający studia od semestru letniego mogą się ubiegać o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne (wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne to 900 zł/netto)
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogę

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane będą do dnia 30 marca 2019 r.

Więcej informacji, wzory wniosków i oświadczeń w zakładce: Pomoc materialna dla studentów