Uczelniana Komisja Stypendialna rozpatrzyła złożone wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w roku akademickim 2018/2019

Ustalone przez Komisję Stypendialną progi i wysokości stypendiów w roku akademickim 2018/2019 znajdują się w poniższym pliku:

Stypendia na rok akademicki 2018-2019

Pierwsza wypłata stypendium (za październik i listopad) nastąpi do 26 listopada 2018r. Decyzje stypendialne będzie można odbierać osobiście lub z pisemnym upoważnieniem w pokoju 207, II piętro.

O TERMINIE ODBIORU DECYZJI POINFORMUJEMY WKRÓTCE

Więcej informacji w sprawie stypendiów:

Biuro Karier i Spraw Studenckich
pokój: 207 piętro II
tel. 0-81-749-32-19

Nie udzielamy telefonicznie informacji dotyczących wydanych decyzji, w tym kwot przyznanego stypendium.