Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w dniu 23 stycznia 2019 r. decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie. Otrzymana zgoda jest kontynuacją kształcenia na istniejącym już od 8 lat kierunku na poziomie studiów I st. licencjackich.