25 listopada w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyło się spotkanie z pracodawcami i przedstawicielami organizacji zrzeszających pracodawców.

W spotkaniu udział wzięli Leszek Kędzierawski z lubelskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Mariusz Filipek Prezes Zarządu Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, Marcin Kusiak Dyrektor z Lubelskiej Izby Rzemieślniczej, Pani Grażyna Gwiazda Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie.

W spotkaniu ze strony Uczelni udział wzięli Kanclerz WSEI Teresa Bogacka, Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich prof. WSEI dr Mariusz Paździor oraz Dyrektor Biura Karier Krzysztof Juściński.

Rozmowy dotyczyły m.in. organizacji praktyk i staży, a także trudnej sytuacji studentów wchodzących w czasie epidemii na rynek pracy. Podczas spotkania ustalono szeroki wachlarz współpracy przedsiębiorców i organizacji zrzeszających pracodawców z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Mamy nadzieję, że dzięki tego typu działaniom pomożemy naszym studentom i absolwentom w znalezieniu jak najlepszych praktyk, staży i pracy mimo trwającej epidemii koronawirusa, a także pomoże przedsiębiorcom w pozyskiwaniu wsparcia w okresie pandemii