Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie włącza się czynnie w realizacje polityki społecznej państwa w zakresie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.

W dniu 30 marca Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSEI zorganizował w formie on-line webinarium na temat tworzenia Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. Spotkanie prowadził Zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości – Pan Michał Sroka. W spotkaniu udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Pan Michał Mulawa, Prezydent Miasta Lublin – Pan dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Puławy – Pan Paweł Maj, Prezydent Miasta Zamość – Pan Andrzej Wnuk, Burmistrz Miasta Janów Lubelski – Pan Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Miasta Kraśnik – Pan Wojciech Wilk oraz Władze Uczelni. W sposób zdalny w spotkaniu uczestniczyli: Prezydent Miasta Biała Podlaska – Pan Michał Litwiniuk i Burmistrz Miasta Łuków – Pan Piotr Płudowski.

Organizatorem webinarium i osobą reprezentującą Uczelnię był dr Sylwester Bogacki – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Najważniejsze założenia Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych

  • Na realizację inwestycji mieszkaniowej z SIM samorządy otrzymają dofinansowanie wynoszące do 35 proc. jej kosztów.
  • Powstanie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych ma zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach.
  • Na tworzenie nowych SIM-ów z udziałem gminy, samorząd będzie mógł otrzymać bezzwrotne wsparcie w wysokości 3 mln zł.
  • SIM-y mają być alternatywą dla tych, których nie stać na kredyt mieszkaniowy lub którzy nie chcą się wiązać tak długoletnim zobowiązaniem finansowym.
  • Lokatorom, którzy w ramach umowy partycypacji pokryją co najmniej 20% (25% w dużych miastach) kosztów budowy lokalu, SIM-y zapewnią możliwość dojścia do własności po 20-30 latach.
  • Społeczny Pakiet Mieszkaniowy jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie i na etapie prac w komisjach sejmowych.

Szczegółowe informacje są dostępne TUTAJ

Spotkanie w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4 było prowadzone z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych.