Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zorganizowała Seminarium pt. „Uczeń ze specjalnymi potrzebami jako podmiot innowacyjnych form pracy nauczyciela bibliotekarza”. Seminarium było okazją do spotkania nauczycieli bibliotekarzy województwa lubelskiego. Tematyka spotkania obejmowała m.in. przybliżenie aktualnych problemów związanych z podmiotowością i specjalnymi potrzebami uczniów oraz prezentację innowacyjnych form pracy w bibliotekach, wyróżnionych w 2019 r. tytułem „Innowacyjna biblioteka” w projekcie SZKOŁA INNOWACJI organizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Program seminarium obejmował:

  1. Wprowadzenie w problematykę podmiotowości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – prowadzenie mgr Hanna Sokołowska
  2. Przegląd innowacyjnych formy pracy nauczycieli bibliotekarzy skierowanych do ucznia ze specjalnymi potrzebami, w tym ucznia zdolnego. Do prezentacji zostały zaproszone biblioteki, które otrzymały w 2019 r. tytuł Innowacyjnej biblioteki w konkursie SZKOŁA INNOWACJI:
    1. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie – prowadzenie mgr Grażyna Sadura oraz Agnieszka Staniak,
    2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu – prowadzenie mgr Agnieszka Matwiejczuk oraz mgr Barbara Gmiterek-Kuśmirczak.

Seminarium odbyło się 24 października 2019r. Dziękujemy wszystkim za obecność, prezentacje i aktywne włączenie się w dyskusje. Z pewnością będzie to miało wpływ na dalszy rozwój lubelskich bibliotek i zaprocentuje w przyszłości jeszcze większą liczbą Innowacyjnych bibliotek.