Do 11 marca br. trwa rekrutacja na uzupełniające studia magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, na semestr letni w roku akademickim 2018/2019. Zapraszamy kandydatów do składania dokumentów na następujące kierunki studiów:

 • TRANSPORT (studia II st.)
 • PSYCHOLOGIA (studia II st.)
 • PIELĘGNIARSTWO (studia II st.)
 • ZARZĄDZANIE (studia II st.)
 • INFORMATYKA, (studia II st.) bezpłatne studia stacjonarne

Rozpoczęcie zajęć: marzec 2019

Wszystkie informacje na temat rekrutacji i zasady przyjęć można znaleźć na stronie: www.rekrutacja.wsei.lublin.pl

Do 15 marca br. trwa również rekrutacja na wybrane kierunki studiów podyplomowych:

 • Interoperacyjność systemu kolei
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
 • Inspektor ochrony danych
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Rozpoczęcie zajęć: marzec 2019

Wszystkie informacje na temat rekrutacji i zasady przyjęć można znaleźć na stronie: www.podyplomowe.lublin.pl