Informujemy, że w wyniku rekrutacji na studia magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie w semestrze letnim w roku akademickim 2019\2020 uruchomione zostaną studia na kierunku Transport II stopnia.

Studia na kierunku Transport II stopnia są finansowane z EFS i są bezpłatne dla studentów. Limit miejsc na kierunku to 43 osoby.

Wszystkie osoby zapisane na kierunek Transport powyżej limitu miejsc przewidzianych w projekcie zostaną wpisane na listę rezerwową. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą studiować przy wniesieniu 50% czesnego za studia. W przypadku zwolnienia się miejsca w projekcie pierwsza i następne osoby z listy rezerwowej wchodzą na listę podstawową w projekcie i będą studiować bezpłatnie.

Studia na kierunku Transport II stopnia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym. Zajęcia rozpoczną się od 14 marca. Szczegółowe informacje: Dziekanat Wydziału Transportu i Informatyki. Tel. 81 749 32 43

Do 20 marca br. trwa rekrutacja na: bezpłatne studia II º stacjonarne – ZARZĄDZANIE. Szczegóły:  https://www.wsei.lublin.pl/top-news/rekrutacja-na-semestr-letni-2019-2020/