Informujemy, że trwa rekrutacja na bezpłatne interdyscyplinarne studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka. Kandydaci mają do wyboru dwie specjalności:

  • Programowanie i analiza danych
  • Cyberbezpieczeństwo

Osoby przyjęte na studia rozpoczną zajęcia w II połowie lutego 2019 roku oraz otrzymają dofinansowanie ze środków europejskich do 100% wysokości czesnego przez cały okres kształcenia.

Ilość miejsc ograniczona.

Podstawowym kryterium przyjęć na studia w WSEI w Lublinie jest kolejność zgłoszeń.