Od maja rozpocznie się rekrutacja na studia z Psychologii II stopnia. W dniu 28 lutego 2018 została wydana decyzja przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadaniu Wydziałowi Administracji i Nauk Społecznych WSEI  uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Psychologia.

Studia przeznaczone są dla:

  • Absolwentów studiów psychologicznych I st., którzy chcą kontynuować naukę w celu uzyskania pełnych uprawnień zawodowych.
  • Absolwentów innych kierunków, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o wiedzę psychologiczną. Studenci będą zobowiązani do zaliczenia dodatkowych kursów.

Po więcej informacji dotyczących kierunku i jego specjalności zapraszamy na stronę rekrutacyjną: rekrutacja.wsei.lublin.pl