Programowanie i analiza danych – bezpłatne studia przyszłości w Lublinie

Uczelnia otworzyła bezpłatny interdyscyplinarny kierunek Informatyka II stopnia ze specjalnością Programowanie i analiza danych, jako pierwsza tego typu uczelnia wyższa w południowo-wschodniej Polsce.  Kandydaci będą mogli rozpocząć studia już w 2018 roku w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz otrzymają dofinansowanie ze środków europejskich do 100% wysokości czesnego przez cały okres kształcenia.

2019-01-08T15:18:21+00:00