19 marca odbyło się uroczyste pożegnanie pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy w bieżącym roku przechodzą na emeryturę. W uroczystości uczestniczyli Kanclerz, Rektor, Prorektor, Dziekani i Prodziekani Wydziałów WSEI oraz Dyrektorzy działów administracyjnych.

Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Mirosław J. Jarosz, Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i i Innowacji w Lublinie. Głos zabrała również Pani Teresa Bogacka, Kanclerz WSEI, która podziękowała Profesorom za lata pracy na rzecz Uczelni. W trakcie ceremonii uczestnikom spotkania wręczono listy gratulacyjne z podziękowaniami oraz okolicznościowe upominki.

W bieżącym roku na emeryturę przechodzą:

  • Prof. dr hab. Władysław Kucharski, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
  • Prof. dr hab. Andrzej Meissner, Wydział Nauk o Człowieku
  • Prof. dr hab. Lech Antonowicz, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
  • Prof. dr hab. Zbigniew Zaleski, Wydział Nauk o Człowieku
  • Prof. dr hab. Czesław Walesa, Wydział Nauk o Człowieku
  • Prof. dr hab. Jan Saran, Wydział Nauk o Człowieku
  • Prof. dr hab. Zdzisław Szymański, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
  • Prof. dr hab. Jan Kukiełka, Wydział Transportu i Informatyki