Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 studenci WSEI w Lublinie mogą się ubiegać o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne (wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne to 900 zł/netto)
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogę

Informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o przyznanie stypendiów na rok akademicki 2018/2019r., został przesunięty na 14 października 2018r.

  • poniedziałek – piątek: 8:00 – 15:00
  • soboty (01.09; 08.09; 15.09; 22.09; 29.09): 8:00 – 14:30

Studenci I roku studiów I i II stopnia mogą składać wnioski w terminie od 28 sierpnia do 14 października 2018r.

Wszystkie wypełnione wnioski prosimy o drukowanie dwustronne

Wnioski można składać pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

z dopiskiem „Wniosek o stypendium”

Wnioski można składać osobiście:

w siedzibie uczelni, pokój 207 (II piętro)

Wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów WSEI w Lublinie:
e-mail: biurokarier@wsei.lublin.pl
tel. (81) 749-32-19

Wzory wniosków do pobrania oraz Regulamin i zasady przyznawania stypendiów znajdują się w zakładce Strefa Studenta -> Pomoc materialna