Rok 2020 dla Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest rokiem wyjątkowym. Uczelnia obchodzi 20 lat swojego istnienia, a cały rok będzie przebiegać pod znakiem Jubileuszu WSEI.  W programie Roku Jubileuszowego zaplanowano szereg wydarzeń o charakterze naukowym, rozrywkowym i kulturalnym. W ciągu najbliższego roku akademickiego odbędą się specjalne wykłady otwarte i seminaria naukowe, wystawy, a także wydarzenia integrujące społeczność akademicką WSEI, na które już teraz serdecznie zapraszamy.

PROGRAM OBCHODÓW JUBILEUSZU WSEI

Data Wydarzenie Opis Miejsce
28/09/2019 Piknik Rodzinny WSEI Wydarzenie wprowadzające
w obchody roku jubileuszowego istnienia WSEI.
Teren Browaru Perła, Lublin
10/10/2019 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 Wydarzenie, oficjalnie  rozpoczynające obchody 20-lecia Uczelni. Podczas wydarzenia w murach Uczelni gościł Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pan Jarosław Gowin.
WSEI, Lublin
14/01/2020 Powołanie Centrum Wsparcia Psychicznego Dzieci i Młodzieży WSEI, Lublin
6/02/2020 Uroczyste posiedzenie Senatu Posiedzenie zwołane z okazji 20 lecia  Uczelni WSEI, Lublin
5/02/2020 Dzień Otwarty – Wydział Transportu i Informatyki Wydarzenie organizowane z myślą o naszych przyszłych studentach, to doskonała okazja, aby dowiedzieć się jak najwięcej o WSEI. Jakie są zasady rekrutacji? Jak wyglądają wydziały? Jakim zapleczem dydaktycznym dysponują? Jak wyposażone są laboratoria?
Odpowiedzi na te wszystkie pytania chętnie udzielą Ci pracownicy akademiccy oraz sami studenci
WSEI, Lublin
19/02/2020 Dzień Otwarty – Wydział Nauk o Człowieku Wydarzenie organizowane z myślą o naszych przyszłych studentach, to doskonała okazja, aby dowiedzieć się jak najwięcej o WSEI. Jakie są zasady rekrutacji? Jak wyglądają wydziały? Jakim zapleczem dydaktycznym WSEI, Lublin
26/02/2020 Dzień Otwarty – Wydział Administracji i Nauk Społecznych Wydarzenie organizowane z myślą o naszych przyszłych studentach, to doskonała okazja, aby dowiedzieć się jak najwięcej o WSEI. Jakie są zasady rekrutacji? Jak wyglądają wydziały? Jakim zapleczem dydaktycznym WSEI, Lublin
10/02 – 31/05/2020 „Lubelscy sportowcy – dawniej i dziś – jako wzór dla młodego pokolenia” Konkurs dla uczniów ALMS i ALO oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Lublina WSEI, Lublin
17/02 – 22/05/2020 „WSEI – najpiękniejsze miejsce – w obiektywie” Konkurs fotograficzny  dla studentów i uczniów ALMS i ALO WSEI, Lublin
24/02 – 30/04/2020 „…Odejdźmy od zgiełku i tam, w tej ciszy, słuchajmy głosu, który mówi w nas samych…” Konkurs poetycki dla studentów i uczniów ALMS i ALO WSEI, Lublin
24/03/2020

Wydarzenie przełożone. Wkrótce podamy nowy termin

Otwarcie Laboratorium Cyberbezpieczeństwa WSEI, Lublin
15/03/ – 30/04/2020 “Wykładowca na medal” Konkurs dla studentów WSEI na poszczególnych Wydziałach WSEI, Lublin
03/2020

Wydarzenie przełożone. Wkrótce podamy nowy termin

Wykłady Mistrzów WSEI, Lublin
03/2020

Wydarzenie przełożone. Wkrótce podamy nowy termin

Dzień Zdrowia Wydarzenie ma na celu promocję zdrowia i zdrowego stylu życia wśród studentów, uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych, kształtowanie postaw prozdrowotnych, zainteresowanie studentów własnym zdrowiem i jego ochroną. WSEI, Lublin
16/04/2020

Wydarzenie przełożone. Wkrótce podamy nowy termin

Gala VIII edycji „Szkoła Innowacji” Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji wyróżniania szkoły z województwa lubelskiego, które realizują kreatywne pomysły, inwestują we współpracę międzynarodową, wykazują się innowacyjnymi rozwiązaniami i wspierają edukację praktyczną dla rynku pracy. WSEI, Lublin
22/04/2020

Wydarzenie przełożone. Wkrótce podamy nowy termin

Konferencja „Zakażenia wewnątrzszpitalne i inne zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarskiej” Organizatorem wydarzenia jest Wydział Nauk o Człowieku. WSEI, Lublin
04/2020

Wydarzenie przełożone. Wkrótce podamy nowy termin

Turniej Badmintona CUP Międzyuczelniane zawody sportowe WSEI, Lublin
04/2020

Wydarzenie przełożone. Wkrótce podamy nowy termin

Wykłady Mistrzów WSEI, Lublin
11/05/2020

Wydarzenie przełożone na 12 październik 2020 r.

“Bądźmy Razem (XII) – Światowy Dzień Autyzmu – Lublin 2020” VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. “Jak uczyć by zwiększyć szanse na autonomię? – Edukacja drogą do aktywnej dorosłości osób wysokofunkcjonujących z ASD.” WSEI, Lublin
12-13/05/2020

Wydarzenie przełożone. Wkrótce podamy nowy termin

XI ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki” Tematem konferencji będą: „Uzależnienia behawioralne: etiologia, profilaktyka, terapia, rehabilitacja” WSEI, Lublin
22-24/05/2020

Wydarzenie przełożone. Wkrótce podamy nowy termin

XII Międzynarodowa konferencja „Innowacje jako czynnik stymulujący konkurencyjność społeczno – ekonomiczną” Organizatorem wydarzenia jest Wydział Administracji i nauk Społecznych wspólnie z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku Ukraina, jez. Świtaź
05/2020

Wydarzenie przełożone. Wkrótce podamy nowy termin

WSEIada Wydarzenie realizowane w ramach Lubelskich Dni Kultury Studenckiej przez Samorząd Studentów WSEI w kooperacji ze studentami z innych lubelskich uczelni Lublin
05/2020

Wydarzenie przełożone. Wkrótce podamy nowy termin

Turniej Boccia CUP Międzyuczelniane zawody sportowe WSEI, Lublin
5-7/06/2020 „Ewolucja systemów konstytucyjnych w Europie w latach 1989-2019 – założenia modelowe a praktyka ustrojowa” Konferencja jubileuszowa – Organizatorem wydarzenia jest Wydział Administracji i Nauk Społecznych Kazimierz Dolny
06/2020 Wykłady Mistrzów WSEI, Lublin
16-18/09/2020 VII Międzynarodowa Konferencja TRANSPORT 2020, “Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i informatyczne w transporcie” Organizatorem wydarzenia jest Wydział Transportu i Informatyki Sandomierz
09/2020 Lubelski Festiwal Nauki Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do popularyzowania naszej Uczelni, dorobku pracowników, bazy dydaktycznej i nowoczesnego wyposażenia w szerokich kręgach odbiorców. Lublin
5/10/2020 „Dwadzieścia lat minęło – tak się zmienialiśmy – WSEI i Lublin” – Rozwój Uczelni przez 20 lat istnienia w zmieniającym się Lublinie. Prezentacja multimedialna i montaż słowno-muzyczny z udziałem uczniów ALMS i ALO WSEI, Lublin
20-22/10/2020 „The Best of WSEI” Konkurs talentów dla studentów WSEI oraz uczniów ALMS i ALO WSEI, Lublin
18/10/2020 Jubileuszowa Msza Święta na Inaugurację Roku Akademickiego Lublin
21/10/2020 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej dr. Mariana Stefańskiego, prof. WSEI WSEI, Lublin
21/10/2020 Jubileuszowa 20 Inauguracja Roku Akademickiego WSEI, Lublin
24/10/2020 Gala Jubileuszowa z Uroczystym Koncertem w Sali Operowej CSK – Koncert Zespołu Pectus Wydarzenie podsumowujące rok jubileuszowy Uczelni Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

PATRONAT HONOROWY

Sprawka
Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław-Stawiarski
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prezydent Miasta Lublin
Metropolita Lubelski

PATRONAT MEDIALNY

Kurier Lubelski
tvp3
polskie radio lublin
dziennik wschodni