„Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna ” to kolejna nowość w ofercie edukacyjnej WSEI.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie kładzie nacisk zarówno na kształcenie osób zainteresowanych kierunkami ścisłymi jak i humanistów pasjonujących się administracją, psychologią czy pedagogiką. Przykładem w ofercie edukacyjnej WSEI są bezpłatne jednolite studia magisterskie na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, które będą przygotowywać studentów do pracy w charakterze nauczyciela, co wynika ze zmian wprowadzonych w 2018 r. w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zdobyta wiedza daje uprawnienia do podjęcia pracy z dziećmi w przedszkolu, w szkole na poziomie klas I – III oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych, świetlicach, żłobkach, domach dziecka, poradniach pedagogiczno-psychologicznych itp. Dokumenty do pobrania i zasady rekrutacji znajdują się na stronie www.rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-jednolite/pedagogika-przedszkolna-i-wczesnoszkolna/. Zapisy na studia ruszają już od 4 maja.