Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie po raz kolejny została doceniona przez Kapitułę Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości i otrzymała Polską Nagrodę Innowacyjności 2018 w kategorii: Innowacyjna Uczelnia za innowacyjność oferty dydaktycznej, efektowną działalność naukowo-badawczą oraz rozwój regionu poprzez przygotowywanie studentów do aktywnego życia zawodowego.