WSEI w Lublinie po raz kolejny została doceniona i wyróżniona w ogólnopolskim konkursie prowadzonym przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. Nasza Uczelnia zgromadziła największą liczbę punktów we wszystkich badanych obszarach. Wysokie oceny w szczególności zostały przyznane Uczelni za konsekwencję we wdrażaniu programu umiędzynarodowienia Uczelni, umacnianie praktycznych elementów nauczania, permanentne działania zmierzające do zapewnienia zgodnego z profilami kształcenia zaplecza laboratoryjno-badawczego, bogatą współprace ze środowiskiem pracodawców czy poszerzanie oferty kierunków studiów i wprowadzanie perspektywicznych specjalności.