NADANIE HONOROWEJ PROFESURY

Na podstawie paragrafu 20 ust. 7 Statutu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
Senat Uczelni podjął w dniu 25 czerwca 2020 roku Uchwałę nr 14/2019/2020 o nadaniu

Dr. JERZEMU KWIECIŃSKIEMU –
Prezesowi Zarządu PGNiG
tytułu Profesora honoris causa Wyższej Szkoły Ekonomii  i Innowacji w Lublinie

W dniu 6.07.2020r. Pan Dr. Jerzy Kwieciński przyjął nominację z rąk Pani Teresy Bogackiej – Kanclerza WSEI

Uroczystość wręczenia Panu Prezesowi Jerzemu Kwiecińskiemu Dyplomu Profesora honoris causa WSEI  będzie miała miejsce podczas Gali Jubileuszowej 20-lecia WSEI, 24 października 2020, godz. 17.00