Zachęcamy do składnia wniosków o stypendia w ramach „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”.

Wnioski na rok akademicki 2019/2020 można składać w sekretariacie Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin przy ul. Narutowicza 37/39, w terminie do 22 listopada 2019 r., w godz. od 7:30 do 15:30.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dot. Programu na stronie https://www.lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta w zakładce Program stypendialny dla studentów i doktorantów.