Miło nam poinformować, że Pan dr hab. inż. Piotr Lesiak, wykładowca Wydziału Transportu i Informatyki Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymał z rąk Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie medal.

Medal jest przyznawany dla wyróżniających się ludzi nauki zajmującymi się pomiarami. Wyróżnienie im. Prof. Włodzimierza Krukowskiego to uznanie za zasługi w rozwoju miernictwa elektrycznego oraz popularyzacji historii Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Profesor Włodzimierz Krukowski (ur. 19 września 1887 w Radomiu, zm. 3/4 lipca 1941 we Lwowie) był światowej sławy metrologiem, specjalistą techniki licznikowej, wzorów i pomiarów. Opublikował ponad 20 prac naukowych i zgłosił 60 patentów, jest uważany za jednego z najwybitniejszych polskich elektrotechników.

Serdecznie gratulujemy naszemu wykładowcy Panu dr hab. inż. Piotrowi Lesiakowi i życzymy dalszych sukcesów!