Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną stale rosnącą w Polsce oraz krajach europejskich i pozostałych częściach świata liczbą zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez Koronawirus SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo pracowników i studentów WSEI w Lublinie, Władze Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie do dnia 30 kwietnia 2020 r. wstrzymują wszystkie przyjazdy i wyjazdy studentów i pracowników, w szczególności do: Chin, Hongkongu, Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Ukrainy oraz przyjazdy i wyjazdy, podczas których wyżej wymienione kraje stanowią miejsce przesiadkowe w dalszej podróży.

Władze Uczelni ostrzegają, że nie można wykluczyć sytuacji, że wjazd do Polski studentów i pracowników powracających z wyjazdów z wyżej wymienionych krajów może być niemożliwy. W związku z tym, studenci mogą nie mieć możliwości zaliczenia danego roku akademickiego lub ukończenia studiów.

Osoby powracające z zagranicznych wyjazdów, które zostaną wpuszczone do Polski zobowiązane są do bezwzględnego odbycia 14-dniowej kwarantanny domowej. Nieobecność spowodowaną kwarantanną, na pisemny wniosek zaakceptowany przez pracodawcę – w przypadku pracownika lub zaakceptowany przez właściwego Dziekana Wydziału – w przypadku studenta, uznawać się będzie za usprawiedliwioną. Przy dłuższej nieobecności obowiązuje przesłanie zwolnienia lekarskiego.

W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt:

  • z Akademickim Centrum Współpracy i Studiów Anglojęzycznych pod nr tel.: 81 749 32 68;
  • z właściwym Dziekanatem:
  • Wydział Administracji i Nauk Społecznych pod nr tel.: 81 749 32 36;
  • Wydział Nauk o Człowieku pod nr tel.: 81 749 32 12;
  • Wydział Transportu i Informatyki pod nr tel.: 81 749 32 43;
  • Działem Spraw Pracowniczych pod nr tel.: 81 749 32 42.

Zaleca się uważne monitorowanie swojego organizmu, a w przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu, trudności z oddychaniem, niezwłoczne udanie się do oddziału chorób zakaźnych najbliższego dla miejsca zamieszkania. Zaleca się szczególną dbałość o higienę, częste mycie rąk. W tym celu Uczelnia w pomieszczeniach sanitarnych zabezpieczyła środki dezynfekujące i apeluje o ich używanie.

Jednocześnie, Władze Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przypominają, że jesteśmy zobowiązani do śledzenia najnowszych wytycznych i zaleceń określonych w komunikatach publikowanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie oraz Komunikatów Kanclerza i Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie i ich przestrzegania.

Informujemy, że pod numerem telefonu: 800 190 590 działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia Koronawirusem SARS-CoV-2.

Mając na uwadze wspólne dobro i bezpieczeństwo proszę wszystkich o odpowiedzialne stosowanie się do zaleceń odpowiednich organów władzy publicznej.

Lublin, dnia 10.03.2020 r.

REKTOR WSEI
Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki