Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podpisał w dniu 12 marca 2020 r. rozporządzenie przedłużające ważność legitymacji studenckich do 31 maja 2020 r., bez konieczności osobistego stawiania się na Uczelni.