Europejski Certyfikat Psychologa” tzw. EuroPsy został ustanowiony w celu promowania swobodnego wykonywania usług psychologicznych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, zapewnienie jednolitych i wysokich standardów, oraz wprowadzenie Europejskiego Rejestru Psychologów, w którym wykazani  byliby psychologowie spełniający profesjonalne i etyczne wymogi związane z zawodem psychologa.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne podjęło uchwałę o wprowadzaniu również w Polsce tego dokumentu z uwagi na ujednolicanie standardów kształcenia akademickiego (uzyskiwania dyplomu psychologa) oraz  szkoleń zawodowych dla psychologów w Europie, przygotowany przez grupę przedstawicieli psychologów oraz przedstawicieli uniwersytetów zrzeszonych w European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA). Główne cele przyświecające EuroPsy to:

  1. Ochrona klientów i obywateli w Europie poprzez zapewnianie potwierdzenia jakości oraz ochrona przed niewykwalifikowaną oraz etycznie wątpliwą praktyką psychologiczną.
  2. Promocja dostępności odpowiednich usług psychologicznych w całej Europie poprzez tworzenie transparentności i podnoszenie standardów.
  3. Promocja mobilności psychologów (oraz klientów) w Europie.

Krajowa Komisja Akredytacyjna Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, ustanowionego przez Europejską Federację Stowarzyszeń Psychologicznych EFTA, w swojej decyzji w dniu 15 grudnia 2018 roku potwierdziła, że program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich w specjalnościach:

  1. psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
  2. psychologia organizacji i zarządzania
  3. psychologia społeczna
  4. psychologia sądowa i penitencjarna

prowadzonych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest zgodny ze standardami EuroPsy.

Uzyskanie przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie akredytacji EuroPsy ma duże znaczenie zarówno dla studentów psychologii jak i całej Uczelni. Przede wszystkim daje gwarancję jakości procesu kształcenia oraz poziomu przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu psychologa. Najnowocześniejsze laboratoria, możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, a także możliwość zdobywania dodatkowych kompetencji i uprawnień dają pewność, że ukończone studia i nabyte kompetencje w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie są na najwyższym europejskim poziomie.

Więcej informacji dotyczących Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy znajduje się na stronie: http://europsy.info.pl/ .