Dni Otwarte Wydziału Nauk o Człowieku odbyły się we wtorek 20 marca. Tematyka dni otwartych skierowana była przede wszystkim do młodzieży zainteresowanej podjęciem w przyszłości studiów na kierunkach prowadzonych przez Wydział. Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych mogli m.in. poznać zasady działania wariografu i dowiedzieć się czy istnieje możliwość oszukania tego urządzenia. Zajęcia prowadziła dr Monika Baryła-Matejczuk – psycholog. – Wariograf jest urządzeniem, które rejestruje nasze emocje, pracę serca i potliwość. Wykorzystywane jest m.in. w badaniach kryminalistycznych – wyjaśniała. Szczególną zainteresowanie wzbudziło nowo otwarte Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, gdzie zaprezentowano krótkie pokazy oraz możliwości kształcenia w tym innowacyjnym obiekcie. Jest to miejsce urządzone na wzór szpitalnych sal, z fantomami imitującymi pacjentów, które są podłączone do nowoczesnej aparatury medycznej. Szkolenie jest tu bezpieczne, ponieważ popełnienie błędu nie powoduje nikomu krzywdy.

Dni otwarte były doskonałą okazją, aby zapoznać się z ofertą edukacyjną, osiągnięciami naukowymi studentów i pracowników, wysłuchania wykładów z zakresu działalności Wydziału, a także zdobycia cennych informacji o perspektywach zatrudnienia absolwentów.