Studia dualne – to bezpłatne studia o charakterze praktycznym, łączące jednocześnie zdobywanie wiedzy i doświadczenia. To naprzemienna (kształcenie teoretyczne na Uczelni i praktyczne u pracodawców), nowa forma kształcenia wdrażana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie w roku 2019.

Współczesne przedsiębiorstwa i organizacje w większości oparte na wiedzy, wymagają wykształcenia kadr wyróżniających się zarówno wysokimi kwalifikacjami teoretycznymi, zawodowymi, jak również kompetencjami miękkimi, takimi jak przedsiębiorczość, umiejętność przystosowywania się do nowych warunków pracy, elastyczności czy pracy w zespole nad konkretnymi projektami. Studia dualne, które od 2019\2020 roku wprowadza Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie gwarantują wypracowanie w studencie wszystkich tych kompetencji.

W ofercie kształcenia Uczelni na rok akademicki 2019\2020 znajduje się nowa forma kształcenia stacjonarnego- studia dualne. Osoba ucząca się na studiach dualnych część zajęć będzie odbywać na Uczelni przyswajając niezbędną wiedzę akademicką, a równolegle będzie zdobywać wiedzę praktyczną bezpośrednio u pracodawcy. Jest to forma nauki, która z pewnością poprawi jakość kształcenia wpływając na szybszą adaptację studenta w przyszłej pracy zawodowej. Studenci spędzą na praktykach zawodowych u pracodawców w okresie 3 lat od 6 do 9 miesięcy. Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów w WSEI przeplatających się z okresami pracy w przedsiębiorstwie. Najlepsi studenci mają szansę na stałe zatrudnienie.

Studia dualne są bezpłatne. Za wszystkie godziny spędzone w trakcie studiów dualnych u pracodawcy student otrzyma wynagrodzenie. Najlepsi mają szansę na stałe zatrudnienie.

Nowa forma studiowania od 2019/2020- studia 100% finansowane z EFS

Studia dualne pierwszego stopnia będą prowadzone na kierunkach:

Administracja (Specjalności: „Administracja publiczna” i „Administracja cyfrowa”),

Finanse i Rachunkowość („Rachunkowość i zarządzanie podatkami”)

Informatyka – studia inżynierskie („Programowanie i technologie WEB”, „Sieci i bezpieczeństwo Informacji”).

Studia dualne drugiego stopnia będą prowadzone na kierunku:

Zarządzanie (E-biznes & zarządzanie firmą” i „Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym”)

Informatyce („Cyberbezpieczeństwo i administrowanie systemami informatycznymi”, „Programowanie i analiza danych”).

Studia dualne to obecnie jedna z najbardziej oczekiwanych przez pracodawców form studiowania. Proponowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie kierunki studiów zyskują nową, jeszcze lepszą jakość przez nadanie im charakteru większej użyteczności i praktyczności zawodowej, która będzie bardzo mocnym punktem w CV absolwenta, wyróżniającym go na rynku pracy.

Zasady naboru

Rekrutacja elektroniczna na rok akademicki 2019/2020 rozpocznie się od 4 maja i potrwa do 31 sierpnia 2019 r. Wystarczy wejść na stronę http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/ , wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy na studia. Przygotowane dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą do końca sierpnia. Kryteria dodatkowe brane pod uwagę podczas rekrutacji: niepełnosprawność (+1pkt) i obszar wiejski (+1pkt).

Studia są w 100% bezpłatne, ponieważ Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji pozyskała 7,7 mln złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację tej formy kształcenia.

Korzyści ze studiów dualnych

Korzyści dla Pracodawców: realny wpływ na rozwój przyszłego pracownika, przystosowanie przyszłego pracownika do stanowiska pracy- oszczędność czasu na wdrażanie go w pierwszych miesiącach pracy, przekazanie know-how firmy sprawdzonej osobie, szansa na pracownika, który na dłużej zwiąże się z firmą, współpraca z renomowaną Uczelnią Wyższą i otoczeniem akademickim.

Korzyści dla Pracowników: skonfrontowanie wiedzy pozyskiwanej na Uczelni z wiedzą potrzebną do wykonywania konkretnych obowiązków, zdobywanie praktycznych umiejętności i zwiększanie swojego doświadczenia zawodowego, możliwość otrzymania stałego zatrudnienia, otrzymasz referencje przydatne podczas poszukiwania innej pracy,

Korzyści dla kandydatów na studia: zdobycie praktycznej wiedzy i doświadczenia od razu po ukończeniu szkoły średniej, wykładowcy to praktycy pracujący w danej branży- poznanie ich środowiska pracy, student już na wczesnym etapie nauki weryfikuje swoje wyobrażenia o przyszłym zawodzie, nieodpłatna możliwość studiowania oraz zdobycia tytułu licencjata, inżyniera, magistra, możliwość otrzymania różnego rodzaju stypendiów, zdobycie wykształcenia wraz z dodatkową unikalną wiedzą z przedsiębiorstwa.