Z okazji 25-lecia istnienia Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się Jubileuszowa Konferencja pt. „Małżeństwo i rodzina – o miłości, odpowiedzialności i pomaganiu”. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie była jednym z głównych partnerów, którzy włączyli się w obchody tego okrągłego jubileuszu. Na konferencji Uczelnię reprezentowali: Prodziekan Wydziału Nauk o Człowieku ks. dr Adam Raczkowski i prof. Zbigniew Gaś.

Konferencje otworzył dr Piotr Szczukiewicz z SPPiTR, który w krótkim wystąpieniu przybliżył historię Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin, oraz wskazał na nowe wyzwania, jakie czekają na jego współpracowników i wszystkich, którym bliskie jest dobro rodziny. Następnie mogliśmy obejrzeć występ artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia K.Lipińskiego w Lublinie. O tym, czym jest i jak jest ważna godność w relacjach międzyludzkich opowiedziała Pani prof. Stanisława Steuden z KUL-u, natomiast w sprawie profilaktyki w rodzinie głos zabrał prof. Zbigniew Gaś, wykładowca WSEI. W swoim wystąpieniu pt. „Rodzina w profilaktyce czy profilaktyka w rodzinie” profesor zwrócił uwagę m.in. na zagrożenia dla współczesnej rodziny i różnym podejściu do profilaktyki. Podczas konferencji swoje wystąpienia mieli również dr Anita Rawa Kochanowska z UMCS-u, Iwona Gryniuk-Toruń z SPPiTR, a o rodzinie i problemach kształtowania się tożsamości młodzieży w dobie przemian kulturowych mówił dr Marcin Demczuk z SPPiTR.

Honorowym patronatem konferencji był Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk i Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk.