Archiwum – aktualności

/Archiwum - aktualności

Wystąpienie Dr Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020

Wystąpienie Dr Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Adiunkta na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Transportu i Informatyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669 z późn. zm.).