Archiwum – aktualności

/Archiwum - aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Adiunkta na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Transportu i Informatyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669 z późn. zm.).

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Adiunkta na kierunku Informatyka na Wydziale Transportu i Informatyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669 z późn. zm.).

Uczelniana Komisja Stypendialna rozpatrzyła wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla studentów na semestr letni w roku akademickim 2018/2019

Uczelniana Komisja Stypendialna rozpatrzyła wnioski o stypendia