WSEI w Programie Cyfrowych Ambasadorów

Studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie będą mogli rozwijać swoje kompetencje w zakresie cyber, krypto i IT pod patronatem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Współpraca będzie realizowana w ramach Programu Cyfrowych Ambasadorów. List intencyjny w tej sprawie 25 stycznia br. podpisali Rektor prof. dr hab. Marek Żmigrodzki i Dyrektor NCBC gen. bryg. Karol Molenda.

 

Dotychczas do współpracy zostały zaproszone tylko trzy uczelnie z Polski.

Uczelnia i Centrum zadeklarowały inicjowanie działań na rzecz utworzenia Programu Cyfrowych Ambasadorów. Celem programu będzie rozpowszechnianie wiedzy na temat działalności NCBC z uwzględnieniem możliwości podjęcia pracy lub służby oraz odbycia praktyk w Centrum przez absolwentów i studentów naszej Uczelni. Współpraca dotyczyć będzie przede wszystkim Wydziału Transportu i Informatyki. Kierunki związane z cyberbezpieczeństwem, kryptologią i IT, na którym kształcą się studenci tego wydziału, stanowią trzy zasadnicze zakresy działalności NCBC.

Kto może zostać ambasadorem?

Program skierowany jest do studentów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, prawdziwych pasjonatów dziedzin, w których rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania. W ramach Programu Cyfrowych Ambasadorów, NCBC będzie pełnić rolę promotora instytucjonalnego prac dyplomowych wybranych studentów WSEI, nad którymi czuwać będą pracownicy merytoryczni NCBC. Nasi ambasadorzy uczestniczyć będą  w konkursach takich jak hakatony (np. NATO TIDE Hackathon) czy CTF pod marką NCBC (np. w ramach łączonych zespołów NCBC i WSEI). Zadaniem ambasadorów będzie też organizowanie spotkań  w ramach kół naukowych WSEI, a także przygotowanie materiałów e‑learningowych do wykorzystania przez Centrum.

Nasi studenci: Daniel Szydłowski, Kajetan Pawelec i Kacper Matysiak, jako pierwsi zostali zaproszeni do pełnienia roli Cyfrowych Ambasadorów Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.  

Eksperci NCBC oraz Cyfrowi Ambasadorzy wspólnie będą uczestniczyć w wykładach, warsztatach i spotkaniach z uczniami szkół średnich prowadzących klasy o profilach: informatyka, matematyka, cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne.

Szczegółowe zasady współpracy WSEI i NCBC zostaną ustanowione w odrębnej umowie.