Informujemy, że studenci rozpoczynający studia od semestru letniego mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne (wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne to 1 000 zł na osobę)
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogę

Wnioski o stypendium przyjmowane będą do dnia 31 marca 2020 r.

Więcej informacji, wzory wniosków i oświadczeń w zakładce: Pomoc materialna dla studentów.