CEL KONFERENCJI

WIOSNA JESIENI – O SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ OSÓB STARSZYCH

         Kolejna, II edycja, naszej konferencji będzie poświęcona wielorakim aspektom funkcjonowania osób starszych zwłaszcza związanych z czasem pandemii. Jest ona kontynuacją konferencji, która odbyła się w grudniu 2020. Finalnie była ono Międzynarodową Konferencją, w której czynny udział wzięło ponad 250 osób; w tym 74 prelegentów w różnych sesjach tematycznych, które prowadzone były w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Aktualnie dobiegają końca publikacje w języku polskim i rosyjskim. Mamy nadzieję, że ukaże się również publikacja w języku angielskim.

        Czas pandemii koronawirusa, która dotknęła cały świat, wymusił wprowadzenie nieznanych dotychczas zasad funkcjonowania, zachowania i życia w ogóle. Doświadczenie izolacji w takiej skali jest doświadczeniem nieznanym współczesnemu człowiekowi. Prowadzone wśród seniorów badania pokazały niepokojące konsekwencje pandemii dla seniorów.

        Dlatego też głównym tematem konferencji będzie problematyka osób starszych w różnorodnych odniesieniach związanych z aktualnymi doświadczeniami. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w dobie wciąż jeszcze trwającej pandemii. Zapraszamy do udziału w niej i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, wynikami badań i doświadczeniami.

Nasza tegoroczna konferencja odbędzie się 17 czerwca 2021 r. w trybie online

BLOKI TEMATYCZNE

Biorąc pod uwagę powyższe założenia konferencji można wskazać jej szczegółową problematykę:

 • jakość życia osób starszych w czasie i po pandemii;
 • kompleksowa rehabilitacja osób starszych
 • osoba starsza w rodzinie
 • zagadnienie systemowej pomocy państwa oraz instytucji pozarządowych osobom starszym;
 • edukacja i praca zawodowa osób starszych;
 • doświadczenia życiowe osób starszych,
 • prezentacja nowych psychologicznych teorii i koncepcji dotyczących starzenia się;
 • współczesne metody pracy z osobami starszymi; sukcesy i porażki,
 • prezentacja wyników badań nad osobami starszymi,
 • nowe metody, techniki i narzędzia w diagnozie funkcjonowania osób starszych
 • przedstawienie aktualnych metod zarządzania instytucjami zajmującymi się osobami starszymi;

Nasze konferencje mają charakter interdyscyplinarny stąd też do udziału w nich zapraszamy teoretyków i praktyków z zakresu takich nauk jak: psychologia, pedagogika, socjologia, medycyna, nauki o zdrowiu, filozofia itp. W konferencji będą brali udział przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji rządowych zajmujących się osobami starszymi. W czasie konferencji przewidziane są:

 • sesja plenarna;
 • sesje tematyczne;
 • sesje studenckie;
 • doniesienia z badań;
 • plakat (w formie prezentacji Power Point)

KOMITET

KOMITET NAUKOWY

 • dr hab. Mirosław Jarosz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr hab. Wiesław Kowalski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr hab. Lech Panasiuk (Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie)
 • dr hab. Zbigniew B. Gaś (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr hab. Katarzyna Markiewicz, Prof. WSEI – Dyrektor Instytutu Psychologii i Nauk o Człowieku
 • dr hab. Henryk Olszewski (Kierownik Zakładu Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego)
 • dr hab. Jolanta Karbowniczek (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 • dr hab. Lidia Łysiuk (Uniwersytet Państwowy w Brześciu im. A. Puszkina – Białoruś)
 • dr hab. Vladimir A. Yanchuk (Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Mińsku – Białoruś)
 • dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Metka Kordigel Aberšek, Faculty of Education, University of Maribor
 • Boris Aberšek,Faculty of Science and Mathematics, Institute for contemporary technology, University of Maribor
 • dr hab. Konstantyn Karpiński (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupaly – Białoruś)
 • dr hab. Nadia Klushina (Północnokaukaski Uniwersytet Federalny – Rosja)
 • dr n. soc. Natalya Krasovskaya (Białoruski Państwowy Uniwersytet w Mińsku – Białoruś)
 • dr hab. n. med. Tomasz Saran (Kierownik Kliniki Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie)
 • lic. Zbigniew Morawiec (Sacred Heart Seminary and School of Theology. Hales Corners, Wisconsin, USA)
 • dr Krzysztof Napora (Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II w Lublinie)
 • dr Adam Raczkowski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr Jacek Łukasiewicz SCJ (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr Marcin Stencel, (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr n. med. Andrzej Horoch (Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie)

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr Jacek Łukasiewicz SCJ, przewodniczący (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr Adam Raczkowski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr Marcin Stencel, (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr Marta Pawelec, (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr n. med. Magdalena Czarkowska (Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie)
 • mgr Teresa Aczynovicz (Białoruski Państwowy Uniwersytet w Mińsku – Białoruś)
 • mgr Małgorzata Gonet, sekretarz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ORGANIZATORZY

Instytut i Wydział Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji

WSPÓŁORGANIZATORZY

Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Zakład Psychologii Rozwojowej, Wydział Społeczno-Pedagogiczny, Uniwersytet Państwowy w Brześciu im. A. Puszkina

Zakład Psychologii i Psychopatologii Rozwoju. Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

Sacred Heart Seminary and School of Theology. Hales Corners, Wisconsin, USA

Stowarzyszenie Forum Uniwersytetów III Wieku Lubelszczyzny

Faculty of Education and Faculty of Science and Mathematics, Institute for contemporary technology, University of Maribor

Katedra Pracy Socjalnej i Resocjalizacji Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Zgłoszenia udziału (czynnego lub biernego) prosimy przesyłać do:

1 CZERWCA 2021

poprzez Formularz Zgłoszeniowy
na stronie konferencji.

Konferencja jest w pełni finansowana z projektu MNiSW
“Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu”.

INFORMACJE DODATKOWE

Pełne teksty streszczeń (w języku polskim i angielskim) oraz słowa kluczowe zamieszczone zostaną na stronie konferencji: Pozytywnie zrecenzowane prace zostaną opublikowane w monografii naukowej (nasze Wydawnictwo Innovatio Press znajduje się na liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Publikacja recenzowanych monografii w wydawnictwie Innovatio Press umożliwia uzyskanie 80 punktów). Jeżeli zostaną pozytywnie zaakceptowane zmiany, które wnieśliśmy do Ministerstwa w związku z organizowaną konferencją – przewidujemy również publikację tekstów polskich w języku angielskim (koszty tłumaczenia będą pokryte przez fundusze projektu).

Warunkiem publikacji artykułu jest nadesłanie go do dnia 17 czerwca 2021 i pozytywna recenzja. Adres do korespondencji: Wiosna.Jesieni@wsei.lublin.pl

Czynnym uczestnikom zapewniamy otrzymanie (w formie elektronicznej): materiałów konferencyjnych, wydanej po konferencji monografii naukowej (w obydwu językach).

Przewidywany czas wystąpienie w czasie konferencji – 15 min.