Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. studenci WSEI w Lublinie mogą się ubiegać o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne
  • stypendium rektora
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogę

Wnioski będą przyjmowane od 2 września 2019 r.

Przyjmowanie wniosków oraz informacje dotyczące świadczeń dla studentów WSEI w Lublinie: pokój 207 (II piętro), tel. (81) 749-32-19, e-mail: biurokarier@wsei.lublin.pl

Regulamin, zasady przyznawania pomocy materialnej i wzory wniosków będą do pobrania wkrótce w zakładce: STREFA STUDENTA => POMOC MATERIALNA