Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. studenci WSEI w Lublinie mogą się ubiegać o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne (w tym stypendium socjalne w zwiększonej wysokości)
  • stypendium rektora
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogę

Wnioski będą przyjmowane od 2 września 2019 r. do 30 września 2019 r.
poniedziałek – piątek: 8:00 – 15:00
soboty
(7, 14, 21 i 28 września 2019 r.) – 8:00 – 14:00

Studenci I roku mogą składać wnioski od 2 września do 12 października 2019 r.

Przyjmowanie wniosków oraz informacje dotyczące świadczeń dla studentów WSEI w Lublinie:

pokój 207 (II piętro),
tel. (81) 749-32-19,
e-mail:
biurokarier@wsei.lublin.pl

Wnioski również można przesyłać pocztą tradycyjną na adres WSEI (dopisek na kopercie: STYPENDIA) 

Więcej informacji i wnioski do pobrania: https://www.wsei.lublin.pl/pomoc-materialna/