RODO w e-administracji i biznesie

Wszyscy studenci, którzy rozpoczną studia na kierunku Administracja II st. mają możliwość skorzystania z wyjątkowej oferty połączenia studiów magisterskich z atrakcyjnymi studiami podyplomowymi RODO w e-administracji i biznesie.
Programy studiów skonstruowane są w taki sposób, żeby zagadnienia ze studiów magisterskich i podyplomowych wzajemnie się uzupełniały.

Absolwenci otrzymują dwa dyplomy – ukończenia studiów magisterskich i ukończenia studiów podyplomowych.

Dodatkowe atuty to:

  • Dogodny system studiów – studia podyplomowe realizowane są podczas jednego zjazdu w każdym semestrze, który odbywa się w trybie zdalnym (105 godzin dydaktycznych) oraz w ramach zajęć na studiach magisterskich (95 godzin dydaktycznych)
  • Przedmioty praktyczne są realizowane przez specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych, którzy omawiają realizację przepisów RODO w e-administracji i biznesie na konkretnych przykładach
  • Student otrzymuje dostęp na platformie e-learningowej do wykładów na żywo i nagrań zajęć, materiałów i wzorów dokumentów, ma też możliwość zadawania pytań i omówienia problemów z wdrażaniem RODO w swoim zakładzie pracy
  • Taki system studiowania to nie tylko oszczędność czasu, ale także pieniędzy – cena za studia jest dużo niższa niż za studia magisterskie i podyplomowe opłacone osobno
  • Czesne za studia podyplomowe jest dwukrotnie niższe niż w przypadku podobnych kierunków oferowanych na rynku