Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie była gospodarzem kolejnego spotkania z przedsiębiorcami i pracodawcami z województwa lubelskiego. Na zaproszenie Władz Uczelni odpowiedziało kilkudziesięciu przedsiębiorców z różnych branż gospodarki, dzięki czemu dyskusja nt. sytuacji gospodarczej, w tym też sytuacji na rynku pracy dotyczyła szerokiej grupy zawodowej pracowników.

W Forum udział wzięli Pan Jarosław Gowin- Lider „Porozumienia JG” Poseł na Sejm RP, Pan Stanisław Bukowiec – Poseł na Sejm RP, Pani Monika Pawłowska – Poseł na Sejm RP, Pan Zbigniew Wojciechowski- Wicemarszałek Województwa Lubelskiego czy Pan Krzysztof Żuk- Prezydent Miasta Lublin.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpień zaproszonych Gości. Następnie, rozpoczęła się dyskusja, która dotyczyła Perspektyw wzrostu polskiej gospodarki i sytuacji na rynku pracy po pandemii. Spotkanie odbyło się 27 sierpnia 2021 roku w murach WSEI.

Dziękujemy Naszym Gościom Honorowym i wszystkim Przedsiębiorcom za wizytę i owocną dyskusję.

Mamy nadzieję, że tego rodzaju spotkanie nie było ostatnim i że wizyty tak dużej liczby przedstawicieli rynku pracy w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie staną się cykliczne.