1 marca 2023 odbyła się inauguracja działalności Szkoły Doktorskiej oraz pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Lubelskiej Akademii WSEI połączone z uroczystym wręczeniem powołań jej członkom. Utworzenie Rady Naukowej jest związane ze zmianą charakteru i formalnego  statusu Uczelni, która od października 2022 r. jest „Akademią” w oryginalnym znaczeniu tego terminu, czyli uczelnią wyższą posiadającą uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

W wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 przeprowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki i zatwierdzonej przez Ministra Edukacji i Nauki: dyscyplina naukowa ekonomia i finanse uzyskała kategorię B+, natomiast dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja – kategorię A.

To właśnie te wyniki były podstawą przyznania Uczelni uprawnień do nadawania stopni naukowych i zmiany jej statusu na akademię. W ten sposób Lubelska Akademia WSEI dołączyła do nielicznego grona polskich uczelni niepublicznych posiadających takie uprawnienia. Jesteśmy jedyną niepubliczną uczelnią w województwie lubelskim mającą status Akademii – mówi Teresa Bogacka, Kanclerz Akademii WSEI.

Dzięki wysokiej ocenie działalności naukowej Lubelska Akademia WSEI może zgodnie z przepisami prawa samodzielnie prowadzić Szkołę Doktorską. Obecnie trwa nabór kandydatów do takiej Szkoły, a także nabór na seminarium doktorskie (tzw. tryb eksternistyczny). Po ogłoszeniu adekwatnego konkursu przez Ministra Edukacji i Nauki, Uczelnia planuje także rekrutację kandydatów do finansowanego przez Ministerstwo programu doktoratów wdrożeniowych zakładających ścisłą współpracę doktoranta z pracodawcą w celu wypracowania dającego się wdrożyć rozwiązania biznesowego i/lub technologicznego.

Do Rady Naukowej Lubelskiej Akademii WSEI zostali zaproszeni uznani i cenieni naukowcy reprezentujący dwie dyscypliny, w których Rada jako organ Uczelni, będzie przyznawać stopnie doktora i doktora habilitowanego, czyli: 1) ekonomię i finanse oraz 2) informatykę techniczną i telekomunikację – a także dwie inne dyscypliny, w których Akademia jest aktywna naukowo, czyli psychologię i nauki o zdrowiu.

 

W skład Rady Naukowej Lubelskiej Akademii WSEI wchodzą:

– Dr hab. Andrzej Cwynar, prof. Akademii WSEI,

– Prof. dr hab. Janusz Gudowski,

– Prof. dr hab. Bożydar Kaczmarek, prof. Akademii WSEI,

– Prof. dr hab. Inż Marek Opielak,

– Dr hab. Inż. Daniel Pieniak, prof. Akademii WSEI,

– Dr hab. Inż. Tomasz Rymarczyk, prof. Akademii WSEI,

– Prof. dr hab. Inż. Dominik Sankowski,

– Prof. dr hab. Inż. Jan Sikora,

– Dr hab. Tomasz Potocki, prof. Uniwersytety Rzeszowskiego,

– Dr hab. Dorota Węziak-Białowolska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

– Dr hab. Anna Włoszczak-Szubzda, prof. Akademii WSEI,

– Dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI,

– Dr hab. Józef Zając, prof. PANS,

– Dr Krzysztof Żuk, prof. Akademii WSEI.

 

 

Więcej informacji w poniższym linku:

https://www.wsei.lublin.pl/studia-doktorskie/

O Szkole Doktorskiej Akademii WSEI dr hab. Andrzej Cwynar Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej w TVP Lublin