Rekrutacja na kierunku INFORMATYKA (studia II st., studia niestacjonarne) – zakończona