Wydział Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
oraz
Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie

mają zaszczyt zaprosić na:

XIII MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza, wyzwania i perspektywy

Termin: 21-23 WRZEŚNIA 2022r.
Miejsce:
Berberys Park Hotel / Kazimierz Dolny n. Wisłą
w trybie hybrydowym

 

CEL KONFERENCJI

Konferencja będzie stanowić, jak co roku, spotkanie przedstawicieli nauki, samorządowców i praktyków życia gospodarczego z Polski, Ukrainy i Bułgarii, którzy będą debatować nad problematyką innowacji i przedsiębiorczości w XXI wieku. Konferencja ma także wywołać dyskusje i nakreślić obszary wsparcia w nowym okresie programowania Unii Europejskiej wzmacniając możliwości przygotowania rozwiązań i projektów dotyczących rozwoju zwłaszcza sektora MSP. Zaprezentowane zostaną także modele współpracy uczelni z pracodawcami (jako równorzędnymi partnerami).

Celem konferencji jest również pogłębiona dyskusja akademicka nad wpływem obowiązujących przepisów prawa (zarówno polskich aktów prawnych, jak również aktów normatywnych UE) oraz tworzenia i udoskonalania procedur wewnętrznych na funkcjonowanie przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu innowacyjności. Kluczowe znaczenie ma odpowiedź na pytanie, jakie działania należy podjąć w celu zapewnienia przejrzystych regulacji, które w wymiarze długoterminowym umożliwią rozwój innowacyjności.

BLOKI TEMATYCZNE

TEMATYKA KONFERENCJI

Proponowana tematyka ma charakter zarówno ogólnoteoretyczny jak i szczegółowy. Program konferencji obejmuje cztery obszary tematyczne:

  • innowacyjność współczesnego biznesu i nauki, 
  • współczesna administracja wobec wyzwań globalizacji,
  • transfer technologii i działalność badawczo-rozwojowa,
  • uwarunkowania ekonomiczne współczesnych modeli biznesowych.

ORGANIZATOR

WSEI

PARTNER NAUKOWY

Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
Varna univesity

PATRONAT

Patronat honorowy nad Konferencją objął:

Prezydent Miasta Lublina – dr Krzysztof Żuk

Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski

Przewodniczący Wołyńskiej Rady Obwodowej – Hryhorii Nedopad

PATRONAT MEDIALNY

Polskie Radio Lublin

Telewizja Polska Oddział w Lublinie

KOMITET

KOMITET NAUKOWY

dr Sylwester Bogacki – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI- przewodniczący Komitetu, WSEI

prof. Anatolii Tsos – Rektor Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki

prof. dr. Cagdas Hakan Aladag, University of Toronto, Toronto, Canada

Assoc. Prof. Olga Borisova, PhD, Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, Warna, Bułgaria

dr Martin Dahl, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

dr Tetiana Danyliuk, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki, Łuck, Ukraina

prof. dr hab. Janusz Gudowski, WSEI, Lublin

dr Sylwia Gwoździewicz, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim & Prezes Zarządu Międzynarodowego Instytutu Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój

dr Olena Ivashko, Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina

prof. dr. hab. Światosław Kniaź, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Badań Środowiskowych Wyrobów Politechniki Lwowskiej, Lwów, Ukraina

dr hab. Włodzimierz Martyniuk, prof. WSEI, Lublin

Assoc. Prof. Iva Moneva, PhD – Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, Warna, Bułgaria

dr Assoc. Prof. dr Daniela Palscakova, Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja

prof. dr. hab. Nazar Podolchak, Kierownik Katedry Zarządzania Administracyjno-finansowego Politechniki Lwowskiej, CEO & founder Tech Startup School Lviv Polytechnic National University, CEO SID City Scientific Park, Lwów, Ukraina

hab. Olena Stashchuk – prof. Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina

Assoc. Prof. Eleonora Tankova, PhD- Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, Warna, Bułgaria

dr hab. inż. Łukasz Skowron, prof. PL, Politechnika Lubelska, Lublin

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed, WSEI, Lublin – sekretarz Konferencji, WSEI

prof. dr hab. inż. Tatiana Varcholova, University of Central Europe Skalica, Słowacja

dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. WSEI, Lublin

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed – sekretarz konferencji, WSEI
dr Olena Ivashko – sekretarz konferencji, Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku

dr Łukasz Wojciechowski, WSEI
mgr Anna Szawara – WSEI

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

30 sierpnia 2022 r. – zgłoszenie udziału w konferencji (formularz zgłoszeniowy w załączeniu), na adres e-mail: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl

10 września 2022 r. – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej

30 września 2022 r. – nadesłanie przez uczestników tekstów referatów przeznaczonych do publikacji na adres e-mail: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl

 

OPŁATY

Udział w konferencji jest płatny i wynosi w zależności od wyboru opcji:

  1. Opłata konferencyjna w wysokości 900,00 zł obejmuje udział w konferencji, opublikowanie referatu w Monografii (Wydawnictwo Innovatio Press lub Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki )*, śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe, 2 noclegi
  1. Opłata konferencyjna w wysokości 700,00 zł obejmuje udział w konferencji bez referatu, j.w.
  2. Opublikowanie tekstu w Monografii bez udziału w konferencji: 300 zł.

DODATKOWE INFORMACJE

Bezpłatnie autorzy mogą złożyć artykuł do publikacji w Czasopiśmie Ekonomicznym Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki  zgodnie z procedurami czasopisma https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas

Istnieje dodatkowo możliwość w zależności od tematyki złożenia artykułu (np. drugiego) zgodnie z cennikiem do:

– czasopisma prawniczego “Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” [100 pkt] link z wytycznymi: https://tkp.edu.pl/ –  opłata 600,00 zł

– Journal of Modern Science (100 pkt.), link z wytycznymi: https://www.jomswsge.com/enopłata 600,00 zł

– International Journal of Economics and Social Sciences (40 pkt.), link z wytycznymi: https://instytutinnowacji.edu.pl/o-ijoness/opłata 400,00 zł

– International Journal of Legal Sciences (40 pkt.), link z wytycznymi: https://instytutinnowacji.edu.pl/ijols-prawo-2/opłata 400,00 zł

Osoby kontaktowe

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed – sekretarz konferencji, WSEI

sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl

Wydarzenie

WRZESIEŃ
21-23
2022
HYBRYDOWO