W dniach 16-17 maja w murach Akademii WSEI odbyła się  XI ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki” na temat: Psycholog w szkole .

Celem tegorocznej konferencji była wymiana doświadczeń i poglądów badaczy oraz praktyków zajmujących się działaniami na rzecz wspierania dzieci i młodzieży, a w szczególności psychologów zatrudnionych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

CEL KONFERENCJI

Psychologowie z całej Polski spotkali się w Lubelskiej Akademii WSEI. Za nami XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Współczesnej Profilaktyki” 

Celem tegorocznej konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów badaczy oraz praktyków zajmujących się działaniami na rzecz wspierania dzieci i  młodzieży, a w szczególności psychologów zatrudnionych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Ostatni rok to gwałtowne zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do specjalistów, w tym zwłaszcza psychologów. Ułatwienie kontaktu jest w pełni uzasadnione narastającymi trudnościami, jakich doświadczają uczniowie polskich szkół. W istotnej mierze związanych z kryzysem w wychowywaniu czynnikami związanymi z pandemią i reakcjami postpandemicznymi oraz działaniami wojennymi na Ukrainie i zagrożeniem rozszerzenia się konfliktu na Polskę. To ułatwienie dostępu do specjalistów jest jednocześnie szansą, która niestety może być ograniczona, a czasem wręcz zmarnowana na skutek nieprzemyślanych, wymuszanych administracyjnie czy schematycznej i mało profesjonalnej oferty działań.

W Lubelskiej Akademii WSEI po raz XI zorganizowana została Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Współczesnej Profilaktyki” na temat: Psycholog w szkole. Wydarzenie odbyło się w dniach 16 i 17 kwietnia.

Podczas spotkania, szczegółowej analizie poddano miejsce i rolę wsparcia psychologicznego w sytuacjach edukacyjnych i jego znaczenie w promowaniu rozwoju i kształtowaniu jakości życia jednostki, lokalnej społeczności i całego społeczeństwa (tradycja, teraźniejszość, perspektywy). Tradycyjnie już konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału zaproszono badaczy i praktyków z zakresu psychologii, pedagogiki, nauk o zdrowiu, socjologii, duszpasterstwa, filozofii, prawa, medycyny, itd.

Pełne teksty wszystkich streszczeń i wybranych wystąpień zamieszczone zostaną na stronie Konferencji Wydziału Nauk o Człowieku Akademii WSEI. Pozytywnie zrecenzowane prace opublikowane zostaną w monografii naukowej.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęło Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

 

ORGANIZATOR

Akademia WSEI

PATRONAT HONOROWY

KCPU
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Prezydent Miasta Lublin

PATRONAT MEDIALNY

tvp3
polskie radio lublin

Galeria

W mediach

TVP 3 o konferencji:

https://lublin.tvp.pl/69879918/dyskutuja-o-tym-jak-wazny-jest-psycholog-w-szkole