Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zorganizowała w tym roku Dni Otwarte aż trzykrotnie, poświęcając każdy dzień określonym Wydziałom i konkretnym ścieżkom kształcenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu odwiedzająca Uczelnię młodzież mogła lepiej skupić się na konkretnych zagadnieniach i poznaniu możliwości, jakie dają ukończone studia w przyszłej pracy zawodowej. Wykłady tematyczne, pokazy sprzętu i laboratoriów mają pomóc młodym ludziom w wybraniu dla nich najlepszego kierunku studiów. Mamy nadzieję, że wizyta w naszej Uczelni i wejście w rolę studenta pozytywnie wpłynie na decyzje o wyborze kierunku studiów i że z naszymi gośćmi zobaczymy się w murach WSEI już od października.

5 lutego Dzień Otwarty organizował Wydział Transportu i Informatyki. 

19 lutego młodzież mogła zaznajomić się z kierunkami na Wydziale Nauk o Człowieku, były to zajęcia z obszaru Pedagogiki, Psychologii i Pielęgniarstwa.

26 lutego Wydział Administracji i Nauk Społecznych zorganizował zajęcia z obszaru Administracji, Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ekonomii, Finansów i Rachunkowości, Logistyki i Zarządzania.

Podczas Dni Otwartych uczniowie oprócz poznania oferty dydaktycznej, wykładów tematycznych, zobaczenia budynku uczelni, mogli przede wszystkim uczestniczyć w specjalnie przygotowanych atrakcjach. Były to pokazy pojazdów Żandarmerii Wojskowej, dronów czy sprzętu Straży Granicznej.

Maturzyści poznali również możliwości laboratoriów WSEI uczestnicząc w pokazach:

  • obrabiarek sterowanych numerycznie
  • drukarek 3D
  • mikroskopów elektronowych
  • laboratorium wytrzymałości materiałów

Przyszli studenci zapoznali się również z laboratoriami, które, na co dzień używane są podczas zajęć na kierunkach Psychologia i Pielęgniarstwo gdzie badana jest np. aktywność mózgu, czy prowadzone są zajęcia z opieki zdrowotnej.