22 kwietnia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyło się Lubelskie Forum Gospodarcze. W Uczelni zjawili się przedstawiciele władz centralnych i województwa. Gościem honorowym był Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin. Ze względu na epidemię Forum zorganizowaliśmy w formie hybrydowej. W formie zdalnej aktywnie uczestniczyło w nim prawie 200 osób, natomiast na kanale YouTube Uczelni ogólna transmisja Forum i Paneli dyskusyjnych ma ponad tysiąc wyświetleń.

Forum było wspólnym przedsięwzięciem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej; Związku Zawodowego Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie; Urzędu Miasta Lublin; Lubelskiej Fundacji Rozwoju; Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie; Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie; Izby Rzemieślniczej w Lublinie; Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy RP,  przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Konferencja odbywała się pod Patronatem Honorowym Ministra Rozwoju Pracy i Technologii oraz Ministra Edukacji i Nauki. Celem forum, było  przedyskutowanie szans rozwojowych Lubelszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przedsiębiorczości i innowacyjności. W ramach Forum chcieliśmy zidentyfikować bariery rozwojowe Polski Wschodniej oraz odkryć kierunki rozwoju makroregionu lubelskiego. Efektem Forum będzie identyfikowanie specyficznych problemów rozwoju województwa lubelskiego i regionów Polski Wschodniej, a przede wszystkim wypracowanie konkretnych i praktycznych propozycji rozwiązań legislacyjnych.

Jako Uczelnia włączamy się w projektowanie nowych rozwiązań i optymalnego wykorzystania zapowiadanych środków Funduszu Odbudowy przez Polskę Wschodnią, a w szczególności województwo lubelskie.

Forum odbiło się szerokim echem w województwie lubelskim i całej Polsce. Informacja o nim ukazała się kilkudziesięciu mediach regionalnych i ogólnopolskich. TVP3 Lublin we współpracy z WSEI przygotowała specjalny reportaż dotyczący wydarzenia, który będzie można obejrzeć 8 maja o godz. 19.15 na antenie TVP3 Lublin.

Dziękujemy wszystkim gościom, partnerom i uczestnikom za udział w pierwszym Lubelskim Forum Gospodarczym. Już teraz zapraszamy Państwa do udziału w naszym następnym Lubelskim Forum Gospodarczym, które odbędzie się w 2022 r. o czym na bieżąco będziemy informować.