Wykład otwarty i dyskusja odbędą się 2 czerwca 2022
w godzinach 10:30 – 12:30
w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, AULA E.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres kancelaria@wsei.lublin.pl lub tel. 81 7491770

Profesor John Weisz, to światowej sławy psycholog kliniczny dzieci i młodzieży. Kierowane przez prof. Weisza Laboratorium Zdrowia Psychicznego Młodzieży opracowało wybitnie skuteczne procedury behawioralne, powszechnie wykorzystywane na całym świecie w pracy z dziećmi i młodzieżą w terapii lęku, depresji młodzieńczej, ADHD, zachowań opozycyjnych, zaburzeń zachowania, poważnych problemów emocjonalnych, zaburzeń odżywiania, autyzmu i i nnych problemów psychicznych. Wykład przybliży najnowsze spojrzenie prof. Weisza na rozwiązania terapeutyczne oparte na dowodach naukowych. Profesor Weisz przedstawi w nim swoje wiodące i nowe myśli, spopularyzowane także w Polsce, w wydanych u nas książkach jego autorstwa.

Po wykładzie  odbędzie się godzinna dyskusja z udziałem znanej adwokat specjalizującej się w problematyce dzieci krzywdzonych.

Zapraszamy serdecznie uczestników do udziału w wykładzie otwartym oraz podzielenia się w dyskusji własnymi doświadczeniami z działań terapeutycznych, w tym z obecnej pracy z osobami z Ukrainy, z którymi spotykają się zainteresowani udziałem w spotkaniu terapeuci, psychologowie i psychiatrzy, a także pedagodzy i wychowawcy.

Zapraszamy do udziału specjalistów i studentów z Ukrainy, wspierających psychologicznie swoich rodaków w Polsce. Całość spotkania będzie tłumaczona na język polski i ukraiński.

Część wykładowa będzie również transmitowana online.

Link do streamingu wideo zostanie udostępniony w dniu wykładu na stronie internetowej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie https://www.wsei.lublin.pl/

Więcej informacji o działalności profesora Johna Weisza można uzyskać między innymi na stronie Laboratorium Zdrowia Psychicznego Młodzieży: https://weiszlab.fas.harvard.edu/