W Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie Otwarto Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. W uroczystości wziął udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew J. Król, przedstawiciele władz miasta i województwa,Ksiądz Biskup prof. dr. hab. Józef Wróbel SCJ. Po wykładzie wprowadzającym pt: „Nowoczesna Edukacja Medyczna w Polsce- możliwości symulacji medycznej” Pana Marka Dąbrowskiego z Katedry i Zakładu Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbyło się uroczyste poświęcenie i przecięcie wstęgi przez Władze Uczelni i zaproszonych gości. Po przecięciu wstęgi goście mogli obejrzeć z bliska najnowocześniejszy sprzęt, a także zobaczyć pokaz jego możliwości.
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej kosztowało ponad 3 miliony złotych. Wyposażone jest m.in. w symulatory wysokiej wierności dzieci i dorosłych. Symulatory będą służyły do ćwiczeń skomplikowanych procedur medycznych. Fantomy przypominające ludzi mówią co je boli, reagują mruganiem, rozszerzaniem źrenic, można również sprawdzać im wszystkie parametry życiowe. Zrobione z silikonu symulatory pozwolą studentom pielęgniarstwa przed wejściem na oddział szpitalny w praktyczny sposób zweryfikować swoje umiejętności i przygotować się do pracy z prawdziwymi pacjentami.Podczas zajęć studenci będą ćwiczyć w oparciu o scenariusze przygotowywane przez pracowników akademickich, którzy podczas symulacji będą obserwować pracę i zachowania studentów zza lustra weneckiego. Ma to na celu wyćwiczenie odpowiedniej i szybkiej reakcji na  sytuację zagrażającą życiu pacjenta. Ich działanie zostanie zarejestrowane, dzięki czemu później, będą mogli je przeanalizować, ocenić i wyciągnąć wnioski. W ten sposób nauczą się podejmować decyzje w stresujących sytuacjach zanim zaczną pracować z pacjentami.

GALERIA