Ze względu na obecne zmiany w sposobie nauczania w postaci stosowania e-learningu wynikające z wprowadzenia stanu epidemicznego ciężar nauczania przeniesiony został na infrastrukturę IT. Ta zmiana spowodowała konieczność inwestycji w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie pozwalające na przetwarzanie dużych ilości danych w sposób efektywny i bezpieczny. Takim rozwiązaniem jest prywatna chmura obliczeniowa, którą uruchomiła Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Technologia ta daje Uczelni szerokie możliwości przechowywania i wykorzystywania danych, do których dostęp uzyskuje się przez Internet, a które mogą znajdować się na serwerach w różnych lokalizacjach. Centrala tych serwerów znajdować się będzie w WSEI. Specjalne oprogramowanie pozwoli na dynamiczne i elastyczne zarządzanie posiadanymi zasobami w zależności od obciążenia pojedynczych usług. W naszym rozwiązaniu chmurowym przeprowadzimy pełną wirtualizację laboratoriów w tym Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, co pozwoli na wykorzystanie ich pełni możliwości, oraz umożliwi uruchomienie komercyjnych usług, które w przyszłości będą świadczone na rzecz lokalnego biznesu i instytucji publicznych.