Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie już po raz kolejny znalazła się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnią w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” organizowanego przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania.

Nagrodę dla WSEI przyznano w kategorii „Najlepsze Polskie Uczelnie Niepaństwowe”

W uzasadnieniu przyznania nagrody przeczytać możemy m.in., że po szczegółowej analizie działań Uczelni WSEI prezentuje najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania.

Pismo-Najlepsza-Polska-Uczelnia-Niepaństwowa